Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Petr Tomis, se sídlem Dukelská 512, 739 23, Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ: 66691044 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje a to v v případě zaslání dotazu přes webový formulář nebo případnou registraci do seznamu uživatelů:

 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • email

1) Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a tyto údaje mohou být zpracovány za účelem poskytnutí informací, nabídky spolupráce nebo vystavení nabídky služeb. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

2) V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách soubory cookies z důvodu případné personifikace webového obsahu a nabídky služeb.

3) S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

4) Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru: Vojtěch Daněk; vdanek@outlook.com
 • Poskytovatel datového úložiště: Vojtěch Daněk; vdanek@outlook.com

5) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6) Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.